Avboka reservation

Om du kan du se och avboka aktuella resor via dina Mina sidor.

Sök fram din reservation genom att ange bokningsnummer samt e-postadress eller telefonnummer.

Sök efter reservation

* E-postadress eller mobilnummer motsvarande den som användes vid bokning måste anges.